Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE
Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranica od strane korisnika.

U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat će značenje dano u nastavku:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Zlatarske radione Križek d.o.o. uključujući domenu http://www.zlatarna-krizek.com/ ali se ne ograničavajući na istu.
Korisnik predstavlja svaku pravnu osobu, koja pristupa web stranicama.
Zlatarska radiona Križek d.o.o. znači Zlatarska radiona Križek d.o.o., sa sjedištem u Donjoj Lomnici, Školska ulica 13, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS), OIB 74982095472

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.
Korisnik registracijom, odnosno prijavom u bazu podataka web stranice garantira potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
Korisnik se obvezuje da neće:
- koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
- unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;
- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
- koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
- koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
- unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

PRAVNO NA IZMJENU PODATAKA
Zlatarska radiona Križek d.o.o. zadržava pravo, bez prethodne najave i u bilo kojem trenutku, izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama (primjerice filtraciju pristupa web stranici ovisno o pristupnoj IP adresi, uključujući, ali se ne ograničavajući samo na IP adrese s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima), te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
Zlatarska radiona Križek d.o.o. neće biti odgovorna ni za potencijalne posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica iz tehničkih razloga.
Zlatarska radiona Križek d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga do trenutka kupovine gotovog proizvoda.
Drugim riječima, krajnje cijene isporučenih gotovih proizvoda mogu u stanovitoj mjeri varirati od cijena navedenih na web stranici iz sljedećih razloga:
- varijabilnih (dnevnih) cijena materijala korištenih u izradi proizvoda prezentiranih na web stranici (kod kalkulacije finalne cijene proizvoda koristi se aktualna dnevna cijena materijala u trenutku obračuna gotovog proizvoda),
- razlike u težini proizvoda od težine navedene na web stranici (kao posljedica logično opravdanih nekonzistencija u ručnom proizvodnom procesu – kod finalne kalkulacije cijene proizvoda također se koristi aktualna težina isporučenog gotovog proizvoda koja, kao što je navedeno, može odstupati od težina navedenih na web stranici)

Zlatarska radiona Križek d.o.o. se ograđuje od posljedica slučajnih i nenamjernih grešaka, temeljenih na ljudskom faktoru, u prezentaciji bilo kojeg oblika informacija na web stranici.

KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA
Iz objektivnih, tehničkih razloga, Zlatarska radiona Križek d.o.o. ne može garantirati da će e-mail poruka poslana od strane korisnika, te poruka poslana putem kontakt obrasca ili web stranice općenito, biti ili primljena, ili obrađena u stanovitom vremenskom periodu. Mi stoga ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljenih poruka, ili pak neobrađenih poruka u kraćem vremenskom roku (uvažavajući pri tom realne rokove u poslovnoj komunikaciji). 

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Zadržavamo sva intelektualna prava vlasništva koja se odnose na sve informacije ponuđene na ili putem ove web stranice. Dokumenti, podaci, informacije, te multimedijalni sadržaji objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Zlatarske radione Križek d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Zlatarskoj radioni Križek d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

KORIŠTENJE USLUGE WEBSTRANICA
Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća i koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Zlatarska radiona Križek d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i poveznice ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Zlatarska radiona Križek d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Zlatarska radiona Križek d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s Zlatarskom radionom Križek d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.
Korištenje usluge Webstranice je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni te pristupaju na web stranicu Zlatarske radione Križek d.o.o.
Web stranica je isključivo informativnog karaktera i služi za pregled proizvoda, te eventualne narudžbe ili upite informativnog karaktera. Putem ove web stranice nije omogućena direktna prodaja.
Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "dodaj u narudžbu", odabrani proizvod sprema se u narudžbu.

Ukoliko Zlatarska radiona Križek d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca te ga obavijestiti o navedenom.

Narudžbe kreirane na web stranici nisu obvezujuće.
Cijene proizvoda izražene su u Eurima ("EUR) i ne sadrže PDV.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA
Tvrtka Zlatarska radiona Križek d.o.o. će poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice.
U skladu s uobičajenom praksom pri izradi web stranica Zlatarska radiona Križek d.o.o. koristi "kolačiće" (eng. Cookies) na web stranici. “Kolačići” predstavljaju male datoteke pohranjene od strane preglednika na tvrdom disku računala u vidu pružanja boljeg i naprednijeg iskustva korištenja web stranica (uključujući, primjerice, ali ne ograničavajući se na analitičke kolačiće potrebne u svrhu aplikacije Google Analytics.). Brisanjem povijesti od strane korisnika u web pregledniku brišu se i navedene datoteke spremljene na tvrdom disku računala.
Tvrtka Zlatarska radiona Križek d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi tvrtci Zlatarska radiona Križek d.o.o.

Korisnik daje Zlatarskoj radioni Križek d.o.o. izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama.

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti od Zlatarske radione Križek d.o.o. brisanje korisničkom profila iz baze podataka, te time ukidanje svih prava i obveza sukladno općim uvjetima.

Zlatarska radiona Križek d.o.o. obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti podatke korisnika trećoj strani bez izričite suglasnosti korisnika.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE
Zlatarska radiona Križek d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

 Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.