Ag uzorci zaručničkih prstena / 0,3-1,0

    

    

Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B380P / 1,50 ct)
Cijena: 463,03 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B380P / 1,25 ct)
Cijena: 406,10 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B380P / 1 ct)
Cijena: 385,85 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B380P / 0,75 ct)
Cijena: 327,65 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B380P / 0,50 ct)
Cijena: 282,13 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B259P / 1 ct)
Cijena: 872,93 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B259P / 0,70 ct)
Cijena: 816,00 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B259P / 0,50 ct)
Cijena: 743,88 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B259P / 0,40 ct)
Cijena: 594,60 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B259P / 0,30 ct)
Cijena: 588,28 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B365P / 1 ct)
Cijena: 537,68 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B365P / 0,70 ct)
Cijena: 488,33 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B365P / 0,50 ct)
Cijena: 377,00 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B365P / 0,40 ct)
Cijena: 366,88 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B365P / 0,30 ct)
Cijena: 364,35 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B343P / 1 ct)
Cijena: 418,75 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B343P / 0,70 ct)
Cijena: 371,95 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B343P / 0,50 ct)
Cijena: 368,15 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B343P / 0,40 ct)
Cijena: 327,65 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B343P / 0,30 ct)
Cijena: 307,43 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B338P / 1 ct)
Cijena: 646,48 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B338P / 0,70 ct)
Cijena: 550,33 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B338P / 0,50 ct)
Cijena: 480,75 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B338P / 0,40 ct)
Cijena: 465,55 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B338P / 0,30 ct)
Cijena: 393,45 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B198P / 1 ct)
Cijena: 379,53 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B198P / 0,70 ct)
Cijena: 346,65 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B198P / 0,50 ct)
Cijena: 321,33 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B198P / 0,40 ct)
Cijena: 303,63 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B198P / 0,30 ct)
Cijena: 284,65 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B181P / 1 ct)
Cijena: 598,40 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B181P / 0,70 ct)
Cijena: 525,03 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B181P / 0,50 ct)
Cijena: 493,40 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B181P / 0,40 ct)
Cijena: 454,18 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B181P / 0,30 ct)
Cijena: 370,68 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B173P / 1 ct)
Cijena: 613,58 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B173P / 0,70 ct)
Cijena: 554,13 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B173P / 0,50 ct)
Cijena: 478,20 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B173P / 0,40 ct)
Cijena: 433,93 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B173P / 0,30 ct)
Cijena: 365,63 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B346P / 1 ct)
Cijena: 442,78 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B346P / 0,70 ct)
Cijena: 428,88 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B346P / 0,50 ct)
Cijena: 346,65 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B346P / 0,40 ct)
Cijena: 304,90 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B346P / 0,30 ct)
Cijena: 296,03 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B101P / 1 ct)
Cijena: 624,95 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B101P / 0,70 ct)
Cijena: 541,48 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B101P / 0,50 ct)
Cijena: 446,58 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B101P / 0,40 ct)
Cijena: 418,75 €
Dijamantni prsten
 
Dijamantni prsten (B101P / 0,30 ct)
Cijena: 395,98 €


Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.