Natural Round Brilliant Diamonds

Za veleprodajne cijene dijamanata prijavite se na našoj web stranici.

Natural Round Brilliant Diamonds

Naziv Veličina Čistoća Boja Brušenje Fluor. Cert. Laser SEAL Cijena
Dijamant (Round) 0,09 ct (2,89-2,96x1,80) VVS2 E VG/VG/VG NONE IGI

349,38 €
Dijamant (Round) 0,09 ct (2,91-2,94x1,83) VS2 E VG/VG/VG VERY SLIGHT IGI

321,88 €
Dijamant (Round) 0,19 ct (3,53-3,65x2.29) SI2 G FAIR/FAIR/FAIR NONE IGI

590,63 €
Dijamant (Round) 0,21 ct (3,76-3,79x2,36) VS2 E EX/VG/VG NONE GIA

1.041,75 €
Dijamant (Round) 0,24 ct (4,02-4,04x2,43) VS1 G EX/EX/EX MEDIUM BLUE GIA

1.145,00 €
Dijamant (Round) 0,24 ct (3,99-3,96x2,46) SI2 F VG/VG/VG NONE GIA

1.006,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,14-4,20x2,61) VS2 H G/VG/VG NONE IGI

1.161,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,08-4,13x2,72) VS2 E G/VG/VG NONE GIA

1.151,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,10-4,15x2,68) VS2 F G/EX/VG FAINT GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,26x2,66) VS2 F G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,17-4,19x2,71) VS2 F G/VG/VG NONE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,26x2,62) VS2 F G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,31x2,55) VS2 G G/VG/VG FAINT GIA

1.131,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,27x2,59) VS1 G G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.131,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,25x2,65) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

926,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,21-4,24x2,67) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

926,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,28x2,63) VVS1 J EX/EX/EX NONE GIA

1.232,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,27x2,64) VVS1 J EX/EX/EX NONE GIA

1.232,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,31x2,66) SI2 D VG/G/G FAINT GIA

901,70 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,15-4,20x2,68) SI1 D VG/EX/VG NONE GIA

1.172,38 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,30x2,66) SI1 D EX/EX/VG NONE GIA

1.167,80 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,27-4,31x2,68) SI1 D EX/EX/VG NONE GIA

1.167,80 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,27x2,67) SI1 E VG/EX/VG NONE GIA

1.133,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,21-4,24x2,68) SI1 F FAIR/VG/VG NIL HRD

746,88 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,30x2,64) SI2 E EX/EX/VG NONE GIA

937,35 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,29-4,32x2,63) SI2 E EX/EX/VG NONE GIA

937,35 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,29-4,33x2,64) SI2 E EX/VG/VG NONE GIA

937,35 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,31x2,67) SI2 E EX/EX/EX NONE GIA

966,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,29x2,68) SI2 E EX/EX/EX NONE GIA

966,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,33-4,35x2,66) SI1 E EX/EX/EX FAINT GIA

1.015,00 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,29x2,62) SI1 E EX/EX/VG FAINT GIA

1.015,00 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,30x2,60) SI1 F VG/VG/VG NONE GIA

961,73 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,23x2,66) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

764,03 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,24-4,28x2,62) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

764,03 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,24x2,68) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

770,43 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,21-4,25x2,69) SI1 G EX/EX/EX NONE IGI

995,13 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,29x2,69) SI1 G EX/EX/EX NONE IGI

966,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,23x2,65) SI1 E EX/EX/VG SLIGHT IGI

1.031,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,18-4,22x2,73) SI1 F VG/EX/EX NONE IGI

992,43 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,27x2,60) SI2 E VG/VG/VG VERY SLIGHT IGI

836,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,11-4,17x2,69) SI1 G VG/EX/VG VERY SLIGHT IGI

942,35 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,15-4,18x2,74) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

942,35 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,13-4,15x2,72) SI2 F G/VG/G NONE IGI

1.070,00 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,15-4,21x2,75) SI1 G G/EX/VG VERY SLIGHT IGI

1.165,00 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,31-4,34x2,68) SI1 E EX/EX/EX NONE IGI

1.245,43 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,27-4,30x2,68) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

960,63 €
Dijamant (Round) 0,32 ct (4,28-4,31x2,77) SI1 D VG/VG/VG SLIGHT IGI

1.365,00 €
Dijamant (Round) 0,34 ct (4,33-4,44x2,84) I1 F VG/VG/VG NONE IGI

1.003,75 €
Dijamant (Round) 0,34 ct (4,55-4,63x2,62) SI1 G G/G/G NONE IGI

1.163,75 €
Dijamant (Round) 0,37 ct (4,55-4,61x2,79) SI2 F VG/VG/G VERY SLIGHT IGI

1.384,38 €
Dijamant (Round) 0,37 ct (4,50-4,54x2,88) SI2 E VG/VG/VG VERY SLIGHT IGI

1.474,38 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,61-4,66x2,94) I1 I VG/EX/G NONE IGI

1.087,50 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,78-4,81x2,92) SI2 E EX/EX/EX NONE GIA

1.492,98 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,67-4,70x2,92) SI2 E EX/EX/VG NONE GIA

1.470,08 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,67-4,68x2,95) SI2 E EX/EX/VG FAINT GIA

1.424,35 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,71-4,75x2,93) SI2 E EX/EX/EX FAINT GIA

1.447,20 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,62-4,66x2,95) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

1.446,00 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,65-4,69x2,93) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

1.639,80 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,61-4,65x2,94) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

1.639,80 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,73-4,76x2,87) SI1 G EX/EX/EX SLIGHT IGI

1.687,98 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,63-4,69x2,96) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

1.486,93 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,66-4,68x2,96) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

1.486,93 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,66-4,70x2,90) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

1.486,93 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,57-4,65x2,97) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

1.346,20 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,62-4,64x2,91) SI2 G G/VG/VG NONE IGI

1.346,20 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,62-4,64x2,91) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

1.639,80 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,64-4,58x2,93) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

1.639,80 €
Dijamant (Round) 0,45 ct (4,85-4,90x3,04) SI2 F VG/VG/VG NONE GIA

2.211,88 €
Dijamant (Round) 0,45 ct (4,99-5,02x3,01) SI1 F VG/VG/G VERY SLIGHT IGI

1.655,63 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,82-4,85x3,06) SI1 F VG/EX/EX none GIA

2.370,00 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,91-4,95x3,08) SI1 E EX/EX/VG NONE IGI

2.523,75 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,92-4,94x3,02) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

1.815,00 €
Dijamant (Round) 0,47 ct (4,91-4,93x3,16) SI1 F VG/VG/EX MEDIUM BLUE GIA

2.511,55 €
Dijamant (Round) 0,47 ct (5,05-5,11x2,92) VS1 E VG/VG/VG MEDIUM HRD

2.754,15 €
Dijamant (Round) 0,48 ct (4,93-4,91x3,11) VS2 G VG/EX/VG STRONG BLUE GIA

2.838,75 €
Dijamant (Round) 0,49 ct (4,98-5,03*3,16) SI1 F VG/G/VG NONE IGI

2.567,50 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,05-5,09-3,19) IF D EX/EX/EX NONE GIA

6.956,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,12-5,15x3,14) SI2 G EX/EX/EX Faint GIA

3.278,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,96-4,98x3,14) SI1 E VG/VG/VG NONE IGI

3.441,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,88-4,95x3,20) VS2 G G/EX/VG SLIGHT HRD

3.135,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,16x3,08) VS1 G EX/EX/VG MEDIUM BLUE GIA

3.779,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,07-5,11x3,14) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.118,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,04x3,18) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.118,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,01-5,02x3,15) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

2.826,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,04x3,13) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.158,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,16x3,05) SI2 G EX/VG/VG VERY SLIGHT IGI

2.963,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,88-4,92x3,24) SI2 F G/VG/VG SLIGHT IGI

2.973,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,98-5,02x3,19) SI1 G VG/EX/VG FAINT GIA

3.418,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,09-5,13x3,12) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.110,13 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,05-5,08x3,16) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.111,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,08-5,11x3,14) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.111,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,06x3,13) I1 I VG/EX/VG NONE IGI

1.663,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,18x3,12) SI1 G EX/EX/EX FAINT GIA

3.259,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,09-5,11x3,03) SI1 E F/EX/VG VERY SLIGHT IGI

2.678,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,18-5,20x3,03) I1 I EX/EX/EX NONE IGI

1.706,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,01-5,05x3,16) I1 I EX/EX/VG NONE IGI

1.653,93 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,09-5,11x3,12) I1 I EX/EX/VG NONE IGI

1.771,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,95-4,99x3,18) I1 I VG/VG/VG NONE IGI

1.627,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,12-5,15x3,13) I1 I EX/EX/EX NONE IGI

1.651,50 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,06x3,18) I1 I EX/EX/EX NONE IGI

1.705,75 €
Dijamant (Round) 0,51 ct (5,11-5,15x3,04) SI1 H G/VG/VG NONE IGI

2.713,13 €
Dijamant (Round) 0,51 ct (4,93-4,98x3,21) I1 G VG/VG/G NONE IGI

1.905,63 €
Dijamant (Round) 0,53 ct (5,13-5,17x3,19) SI1 G EX/EX/EX STRONG IGI

3.294,38 €
Dijamant (Round) 0,56 ct (5,32-5,34x3,20) SI1 G EX/EX/EX FAINT GIA

4.467,50 €
Dijamant (Round) 0,58 ct (5,33-5,45x3,36) VS1 I G/VG/G NONE IGI

3.697,50 €
Dijamant (Round) 0,61 ct (5,39-5,42x3,36) SI2 F EX/EX/EX FAINT GIA

3.937,60 €
Dijamant (Round) 0,67 ct (5,35-5,54x3,60) VVS2 I G/G/FAIR NONE IGI

4.228,13 €
Dijamant (Round) 0,7 ct (5,70-5,74x3,42) VS2 G EX/EX/EX NONE GIA

8.572,08 €
Dijamant (Round) 0,7 ct (5,59-5,65x3,56) SI1 F EX/EX/VG NONE HRD

5.136,25 €
Dijamant (Round) 0,9 ct (6,07-6,15x3,91) VVS2 G VG/EX/VG SLIGHT IGI

13.078,75 €
Dijamant (Round) 0,9 ct (6,12-6,16x3,86) SI2 G EX/EX/EX NONE GIA

10.446,73 €
Dijamant (Round) 1 ct (6,15-6,23x3,97) SI1 G VG/EX/VG NONE GIA

10.717,75 €
Dijamant (Round) 1,01 ct (6,38-6,40x3,99) SI2 G EX/EX/EX VERY SLIGHT IGI

11.700,00 €
Dijamant (Round) 1,01 ct (6,22-6,27x4,02) VS1 G G/EX/VG none HRD

17.564,55 €
Dijamant (Round) 1,51 ct () P1 G

16.783,13 €
Dijamant (Round) 1,65 ct (7,65-7,80x4,62) SI2 G G/VG/G NONE IGI

25.021,88 €
Dijamant (Round) 1,98 ct (7,45-7,50x4,63) SI2 F G/VG/VG NONE IGI

27.870,00 €


Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.