Natural Round Brilliant Diamonds

Za veleprodajne cijene dijamanata prijavite se na našoj web stranici.

Natural Round Brilliant Diamonds

Naziv Veličina Čistoća Boja Brušenje Fluor. Cert. Laser SEAL Cijena
Dijamant (Round) 0,09 ct (2,89-2,96x1,80) VVS2 E VG/VG/VG NONE IGI

349,38 €
Dijamant (Round) 0,09 ct (2,91-2,94x1,83) VS2 E VG/VG/VG VERY SLIGHT IGI

321,88 €
Dijamant (Round) 0,1 ct (2,95-2,98x1,86) VS2 E VG/VG/VG NONE IGI

346,25 €
Dijamant (Round) 0,1 ct (2,93-2,95x1,84) SI1 G VG/VG/VG NONE IGI

306,25 €
Dijamant (Round) 0,19 ct (3,53-3,65x2.29) SI2 G FAIR/FAIR/FAIR NONE IGI

590,63 €
Dijamant (Round) 0,21 ct (3,76-3,79x2,36) VS2 E EX/VG/VG NONE GIA

1.145,00 €
Dijamant (Round) 0,24 ct (4,02-4,04x2,43) VS1 G EX/EX/EX MEDIUM BLUE GIA

1.145,00 €
Dijamant (Round) 0,24 ct (3,99-3,96x2,46) SI2 F VG/VG/VG NONE GIA

1.006,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,14-4,20x2,61) VS2 H G/VG/VG NONE IGI

1.161,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,12-4,15x2,72) VS2 D G/EX/VG FAINT GIA

1.151,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,08-4,13x2,72) VS2 E G/VG/VG NONE GIA

1.151,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,10-4,15x2,68) VS2 F G/EX/VG FAINT GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,26x2,66) VS2 F G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,17-4,19x2,71) VS2 F G/VG/VG NONE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,26x2,62) VS2 F G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,15-4,17x2,68) VS1 F G/VG/VG NONE GIA

1.143,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,31x2,55) VS2 G G/VG/VG FAINT GIA

1.131,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,27x2,59) VS1 G G/VG/VG MEDIUM BLUE GIA

1.131,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,11-4,16x2,74) VS2 E G/VG/VG VERY SLIGHT IGI

1.353,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,20-4,25x2,65) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

926,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,24-4,28x2,60) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

926,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,21-4,24x2,67) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

926,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,28x2,63) VVS1 J EX/EX/EX NONE GIA

1.232,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,27x2,64) VVS1 J EX/EX/EX NONE GIA

1.232,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,28-4,31x2,66) SI2 D VG/G/G FAINT GIA

901,70 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,30-4,33x2,58) SI1 E EX/EX/EX FAINT GIA

1.388,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,15-4,20x2,68) SI1 D VG/EX/VG NONE GIA

1.406,78 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,25-4,30x2,66) SI1 D EX/EX/VG NONE GIA

1.401,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,27-4,31x2,68) SI1 D EX/EX/VG NONE GIA

1.401,25 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,32-4,33x2,65) SI1 E EX/EX/VG NONE GIA

1.368,75 €
Dijamant (Round) 0,3 ct (4,26-4,27x2,67) SI1 E VG/EX/VG NONE GIA

1.368,75 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,13-4,15x2,72) SI2 F G/VG/G NONE IGI

1.070,00 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,15-4,21x2,75) SI1 G G/EX/VG VERY SLIGHT IGI

1.165,00 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,31-4,34x2,68) SI1 E EX/EX/EX NONE IGI

1.686,45 €
Dijamant (Round) 0,31 ct (4,27-4,30x2,68) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

960,63 €
Dijamant (Round) 0,32 ct (4,28-4,31x2,77) SI1 D VG/VG/VG SLIGHT IGI

1.365,00 €
Dijamant (Round) 0,34 ct (4,33-4,44x2,84) I1 F VG/VG/VG NONE IGI

1.003,75 €
Dijamant (Round) 0,37 ct (4,55-4,61x2,79) SI2 F VG/VG/G VERY SLIGHT IGI

1.384,38 €
Dijamant (Round) 0,37 ct (4,50-4,54x2,88) SI2 E VG/VG/VG VERY SLIGHT IGI

1.474,38 €
Dijamant (Round) 0,37 ct (4,56-4,60x2,84) SI1 E EX/EX/EX NONE GIA

1.411,38 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,61-4,66x2,94) I1 I VG/EX/G NONE IGI

1.087,50 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,56-4,60x2,95) I1 I G/EX/G NONE IGI

1.060,00 €
Dijamant (Round) 0,4 ct (4,55-4,62x2,97) VVS2 F VG/EX/VG MEDIUM BLUE GIA

2.332,50 €
Dijamant (Round) 0,45 ct (4,87-4,90x3,06) SI1 E EX/EX/EX FAINT GIA

2.612,88 €
Dijamant (Round) 0,45 ct (4,85-4,90x3,04) SI2 F VG/VG/VG NONE GIA

2.568,93 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,82-4,85x3,06) SI1 F VG/EX/EX none GIA

2.370,00 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,91-4,95x3,08) SI1 E EX/EX/VG NONE IGI

2.523,75 €
Dijamant (Round) 0,46 ct (4,92-4,94x3,02) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

1.662,50 €
Dijamant (Round) 0,47 ct (4,91-4,93x3,16) SI1 F VG/VG/EX MEDIUM BLUE GIA

2.919,65 €
Dijamant (Round) 0,48 ct (4,93-4,91x3,11) VS2 G VG/EX/VG STRONG BLUE GIA

3.170,00 €
Dijamant (Round) 0,49 ct (4,98-5,03*3,16) SI1 F VG/G/VG NONE IGI

2.567,50 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,05-5,09-3,19) IF D EX/EX/EX NONE GIA

6.956,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,12-5,15x3,14) SI2 G EX/EX/EX Faint GIA

3.278,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,96-4,98x3,14) SI1 E VG/VG/VG NONE IGI

3.441,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,88-4,95x3,20) VS2 G G/EX/VG SLIGHT HRD

3.135,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,16x3,08) VS1 G EX/EX/VG MEDIUM BLUE GIA

3.779,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,07-5,11x3,14) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.118,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,22-5,24x3,02) SI2 G VG/VG/VG NONE IGI

2.918,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,04x3,18) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.118,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,01-5,02x3,15) SI2 G VG/EX/VG NONE IGI

2.826,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,04x3,13) SI2 F EX/VG/VG NONE IGI

3.158,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,16x3,05) SI2 G EX/VG/VG VERY SLIGHT IGI

2.963,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,88-4,92x3,24) SI2 F G/VG/VG SLIGHT IGI

2.973,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (4,98-5,02x3,19) SI1 G VG/EX/VG FAINT GIA

3.418,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,09-5,13x3,12) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.110,13 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,05-5,08x3,16) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.111,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,08-5,11x3,14) SI2 G EX/EX/EX NONE IGI

3.111,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,02-5,06x3,13) I1 I VG/EX/VG NONE IGI

1.663,75 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,13-5,18x3,12) SI1 G EX/EX/EX FAINT GIA

3.259,25 €
Dijamant (Round) 0,5 ct (5,09-5,11x3,03) SI1 E F/EX/VG VERY SLIGHT IGI

2.678,75 €
Dijamant (Round) 0,51 ct (5,11-5,15x3,04) SI1 H G/VG/VG NONE IGI

2.713,13 €
Dijamant (Round) 0,51 ct (4,93-4,98x3,21) I1 G VG/VG/G NONE IGI

1.905,63 €
Dijamant (Round) 0,53 ct (5,13-5,17x3,19) SI1 G EX/EX/EX STRONG IGI

3.294,38 €
Dijamant (Round) 0,56 ct (5,32-5,34x3,20) SI1 G EX/EX/EX FAINT GIA

4.467,50 €
Dijamant (Round) 0,58 ct (5,33-5,45x3,36) VS1 I G/VG/G NONE IGI

3.697,50 €
Dijamant (Round) 0,61 ct (5,39-5,42x3,36) SI2 F EX/EX/EX FAINT GIA

3.937,60 €
Dijamant (Round) 0,63 ct (5,59-5,63x3,33) VS2 E VG/VG/G STRONG BLUE GIA

4.695,63 €
Dijamant (Round) 0,67 ct (5,35-5,54x3,60) VVS2 I G/G/FAIR NONE IGI

4.228,13 €
Dijamant (Round) 0,7 ct (5,70-5,74x3,42) VS2 G EX/EX/EX NONE GIA

8.572,08 €
Dijamant (Round) 0,7 ct (5,59-5,65x3,56) SI1 F EX/EX/VG NONE HRD

5.136,25 €
Dijamant (Round) 0,9 ct (6,07-6,15x3,91) VVS2 G VG/EX/VG SLIGHT IGI

13.078,75 €
Dijamant (Round) 0,9 ct (6,12-6,16x3,86) SI2 G EX/EX/EX NONE GIA

10.446,73 €
Dijamant (Round) 1 ct (6,15-6,23x3,97) SI1 G VG/EX/VG NONE GIA

10.717,75 €
Dijamant (Round) 1,01 ct (5,97-6,01) P2 bluff G

5.939,38 €
Dijamant (Round) 1,01 ct (6,38-6,40x3,99) SI2 G EX/EX/EX VERY SLIGHT IGI

11.700,00 €
Dijamant (Round) 1,01 ct (6,22-6,27x4,02) VS1 G G/EX/VG none HRD

17.564,55 €
Dijamant (Round) 1,51 ct () P1 G

16.783,13 €
Dijamant (Round) 1,65 ct (7,65-7,80x4,62) SI2 G G/VG/G NONE IGI

25.021,88 €


Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.