Sintetski okrugli Moisaniti

Za veleprodajne cijene dijamanata prijavite se na našoj web stranici.

Sintetski okrugli Moisaniti

Naziv Veličina Čistoća Boja Brušenje Fluor. Cert. Laser SEAL Cijena
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,1 ct (3,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

28,88 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,13 ct (3,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

38,13 €
Moissanite (Round) 0,15 ct (3,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

55,88 €
Moissanite (Round) 0,15 ct (3,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

55,88 €
Moissanite (Round) 0,15 ct (3,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

55,88 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,19 ct (3,75 mm) VVS D EX/EX/EX NONE -

66,13 €
Moissanite (Round) 0,205 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,21 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,21 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,215 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,215 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,215 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,215 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,215 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,22 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,22 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,225 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,23 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,23 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,23 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,235 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,235 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,235 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,235 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,235 ct (4,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

81,50 €
Moissanite (Round) 0,26 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,27 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

87,75 €
Moissanite (Round) 0,275 ct (4,25 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

89,13 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,4 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,41 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,425 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,435 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,435 ct (5,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

117,25 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,6 ct (5,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

132,75 €
Moissanite (Round) 0,7 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,7 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,7 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,74 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,75 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,76 ct (6,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

168,63 €
Moissanite (Round) 0,86 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,86 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,87 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,91 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,91 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,91 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,93 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 0,95 ct (6,50 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

194,70 €
Moissanite (Round) 1,12 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,16 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,17 ct (7 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

255,13 €
Moissanite (Round) 1,74 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 1,75 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 1,76 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 1,79 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 1,81 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 2 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 2 ct (8,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

388,50 €
Moissanite (Round) 2,43 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 2,56 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 2,56 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 2,57 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 2,57 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 3 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

527,63 €
Moissanite (Round) 3 ct (9,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

499,43 €
Moissanite (Round) 3,43 ct (10,0 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

635,38 €
Moissanite (Round) 3,62 ct (10,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

635,38 €
Moissanite (Round) 3,79 ct (10,00 mm) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

635,38 €


Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.