Synthetic Princess Cut Moissanite

Za veleprodajne cijene dijamanata prijavite se na našoj web stranici.

Synthetic Princess Cut Moissanite

Naziv Veličina Čistoća Boja Brušenje Fluor. Cert. Laser SEAL Cijena
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,03 ct (1,5x1,5) VVS D EX/EX/EX NONE

23,58 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,05 ct (2x2) VVS D EX/EX/EX NONE

30,95 €
Moissanite (Princess cut) 0,4 ct (4x4) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

95,90 €
Moissanite (Princess cut) 0,4 ct (4x4) VVS D EX/EX/EX NONE GRA

95,90 €


Copyright © 2023 Zlatarska radiona Križek
Sva prava pridržana. Zabranjena je upotreba fotografija i tekstova bez pismene dozvole autora.